Работно време

Лятно работно време: Вторник - Неделя: 10.00 - 18.00
Зимно работно време: Вторник - Неделя: 9.00 - 17.00
Понеделник: Санитарен ден

Цени на билети

Редовен: 8.00лв
Ученици/Студенти/Пенсионери: 2.00лв
Деца до 7 г, хора с функционални затруднения: Безплатен

Беседи

На български език за учащи: 6.00лв.
На български език за неучащи: 8.00лв.
Беседи с превод: 10.00лв.
Беседи на чужд език: 20.00лв.

Вход свободен

Всеки последен четвъртък
от месеца

"Настоятелството обмисли начина, по който трябва да бъде уредена художествената изложба при библиотечното здание. Настоятелството намира, че в тази изложба трябва да бъдат излагани картини само с изгледи от град В.Търново,
въобще да стане една изложба на хубостите на нашия град, за да може посетителят при влизане в нея да се любува на хубавите и красиви търновски изгледи.".

     В Протокол №5 от 31 март 1938г. са посочени тези мотиви, с които да се изиска от общото събрание разрешение и гласуване на сума за даване удобно място за художествената колекция.
(ДА - Велико Търново, ф.112К, оп.1, а.е 10, л.191,т 25.)

     В Протокол №7 от от 9 май, 1938г. е отбелязано развитието на експозицията: „Понеже дружеството първоначално пое ангажимента щото при излагане на картини всеки всеки художник да подари една картина на читалището ни, за да може да се образува една постоянна изложба, то се реши да се влезе в разговор с председателя на дружеството на търновските художници и да се види какво е направено, кои художници уреждат изложбата и какви картини са поставили на разположение на читалището ни".
(ДА - Велико Търново, ф.112К, оп.1, а.е 10, л.198, т.7)

картина от Петър Морозов от фонда на галерията

Първи стъпки

През 1939 г. читалищното настоятелство взема решение за създаване на постоянна художествена изложба. Изпращат се писма до всички търновски художници да предадат по една своя картина срещу заплащане за създаване на художествена сбирка. Повечето от тях се отзовават.
"Картините ще имат сюжети изключително от Търново и околността, защото изложбата, която читалището подрежда е само с това предназначение", е отбелязано в Протоколната книга на читалището.
     Първите художници към читалище "Надежда" са Отто Хорейши и Тодор Кръстев. Отто Хорейши е избран за пръв художник-декоратор на театъра към читалището. След заминаването му от Търново той е наследен от Тодор Кръстев. За известен период негов помощник е Борис Денев


     Художествената колекция заема един от читалищните салони и при възможност настоятелството отпуска средства за закупуване на нови произведения. Тодор Николов и Стоян Василев са хората, ангажирани с развитието на галерията и обособяването ѝ като културна единица.
     През 1955 г. местното управление отпуска средства за ремонт на църквата "Св. Спас", където е преместена нарастналата колекция. На следващата година Градският народен съвет подарява на галерията портрети от Николай Павлович - "Портрет на млад мъж" и "Портрет на Мария Попова", "Дамски портрет" на Георги Данчов, "Шоп с тесла" на Иван Мърквичка и др.
      В пригодената за художествена галерия църква Св.Спас на 23 май 1957 г по случай 100 годишнината от първото честване на братята Кирил и Методий в страната е открита „внушителна картинна сбирка, преименувана в картинна галерия“.
     Първи уредници на галерията са Стефан Петков и Добри Лещаров, които обогатяват фонда с творби на Стефан Иванов и Владимир Димитров - Майстора, Елисавета Консулова-Вазова, Никола Кожухаров, Васил Стоилов и др. Фондът продължава да нараства и това налага необходимостта от повече пространство.       За дълъг период институцията се озовава в помещения на ул. "Хр. Караминков", които не съответстват на нейните нужди.

     През 1985 г., по време на мащабното национално честване на 800-годишнината от въстанието на Асеневци, художествената галерия е официално открита в адаптираната от арх. Никола Николов за нейните нужди сграда в месността Боруна.