Две предложения за герб от Димитър Багрилов

Димитър Багрилов - авторът на първият герб на старата столица

Гербът и неговото значение

"..защото идеалите народни от миналото са идеали и на бъдещите поколения."

Димитър Багрилов обяснява символиката вложена в герба и логиката на избор на елементите, които присъстват върху него. Общински вестник публикува материал от художника, имащ за цел да запознае обществеността със значението на герба.

Гербът на един град трябва да съдържа най-характерните форми на местността, особено ако е свързана с важни исторически събития. Тези събития е добре да бъдат проследени още от зараждането на селището до най-ново време. Градът е съществувал още от римско време, но придобива особена значимост когато братята Асен и Петър полагат основите на Второто българско царство.

В своя проект за герб Багрилов избира за основа формата на стар воински щит. Присъстват и основни исторически обекти като крепостите Царевец и Трапезица, река Янтра, църквите "Св.Димитър", Патриаршеската църка, "Св.св Петър и Павел", "Св. Четиридесет мъченици".
короните - царска и патриаршеска, също присъстват като символ на обединението на двете власти. Църковната и царската институции са работили заедно за преуспяването на страната от основаването на Второто българско царство до падането на страната под турска власт. Затова между двете корони художникът изобразява символът на българското знаме след Освобождението. Във Велико Търново се полага началото на Третото българско царство. Това важно историческо събите дава основание лъвът, като символ на освобождението на страната да се намира между двете корони. Лавровите и дъбови венци над тях са знак на слава и твърдост.

Слоганът "Твърдост, бодрост, вярност, постоянство" също е аргументиран от автора.
Твърдостта се свързва с това, че жителите до последно са бранили града от османските нашественици. От друга страна, местоположението му е на естествена твърдина, на крепости.
Бодростта се свързва с това, че местните жители винаги са били бодри и отзивчиви по време на всички исторически превратности, през които са преминали: в борбата за национално освобождение, по време на последвалото Възраждане и през по-ново време.
Вярност: През последвалите драматични промени в управлението на страната, градът остава верен на Конституцията, пише Багрилов.
Постоянство: Градът винаги е имал борчески дух и хората са отстоявали ценностите си.
Лавровите и дъбови листа в основата на герба са знак за почит към предците и подем за бъдещите поколения.