Картина от неизвестен автор - пейзаж от старо Търново


Познати и непознати художници


Да се постави ясно изразен акцент върху архитектурата, историята и природните забележителности на града е не просто самоцелно желание на читалищното настоятелство и местните интелектуалци. Осъзнавайки значимостта на времето в което живеят, те се стараят, доколкото е във възможностите им, да дадат своя принос за града, за да могат бъдещите поколения да познават и съхраняват неговото минало, да развиват и обогатяват неговото настояще.
     Първата Обща художествена изложба се състои през 1934 г. и е отразена на страниците на сп."Завети". Автор на публикацията е Пенчо Крусев, директор на РНБ "П.Р.Славейков" в периода 1933-1944 г. Сред участниците са Димитър Багрилов, Тодор Кръстев, Борис Денев, Тодор Кабакчиев, Недялко Каранешев, Ангел Каранешев и др.

Картина от неизвестен автор - пейзаж от старо Търново