Недялко Каранешев е роден в с.Хотница през 1876 г. в семейството на Димитра и Константин Каранешеви. Баща му, Константин Каранешев, е опълченец и културен деец, автор на "Начална българска граматика за словопроизводството" от 1886г. Той е учител в с.Мекиш (дн.Обединение) и при него художникът получава началното си образование. В периода 1890-94 е ученик в Горнооряховското V-то класно мъжко училище. През учебната 1894/95 г е назначен за учител в с. Обчиларе (дн. Стрелец). В периода 1896-97г. продължава обучението си в Севлиевското класно училище.
През същата 1897г., той отново е учител в с. Стрелец. Тогава избухва епидемия сред децата в селото, и младият учител спира разпространението ú, като забранява да се целуват иконите и починалите.

Решаваща за бъдещето му като художник се оказва срещата с митрополит Климент (Васил Друмев), който му осигурява покровителството на Министъра на Народното просвещение Иван Вазов при кандидатстването му в Рисувалното училище.
След като приключва обучението си с помоща на своя тъст и баща си заминава за Флоренция. Там като ученик на Джовани Фатори се усъвършенства като копист.
След завръщането си се посвещава на призванието си като учител, както и на проучването и опазването на старините. Отваря в дома си на ул."Читалищна 10" първата в провинцията частна художествена галерия. Последователен е в работата си по популяризирането на идеята за Занаятчийско училище и дейносттa на създаденото от него дружество "Дом за изкуство и просвета".
Започва подготвителни курсове за занаятчиии в Априловката гимназия в Габрово, заедно със своя колега и приятел Петър Кънчев, с когото вярват, че от тези курсове ще излязат бъдещите студенти за Занаятчийското училище. Те именно ще са хората, които под умелото ръководство на своите учители, ще възродят българските народни занаяти и духът, който те носят

     

Недялко Каранешев, който последователно отстоява идеята за "Висше училище по народни занаяти", е категоричен по въпроса има ли "български стил" . Човек, който е запознат с историята ще види и разпознае този стил и самобитност. Той цитира американския мисионер, учител и журналист Рубен Хенри Маркъм, работил дълго време в България. "Маркъм пише: "„Национализмът е единствената основа на прогреса. Един народ без патриотизъм умира. Той е роб“."
(ДА - Велико Търново, ф.932К, оп.1, а.е 320, л.36 )
     Тази самобитност е най-ясно изразена в произведенията на народните занаяти, които в най-пълна степен отразяват живота на предците. Недялко Каранешев популяризира своите идеи и предложения относно съхранението и развитието на тези занаяти, а също и на архитектурните, исторически и природни дадености на града и неговите околности. С помоща на съмишленици той създава и поддържа дружество "Дом за изкуство и просвета", членове на което същевременно са представители и на други творчески обединения в града. Идеята да работят заедно в името на общи идеали помага на местните културни дейци да преодоляват творчески и политически различия. Дружеството съдейства за издаването на седмичник за култура и просвета "Янтра", който излиза всяка седмица в периода 1935-1937 г. Това е време, в което помоща на държавата е силно ограничена, което се отразява на културния живот.

     Дружество "Дом за изкуство и просвета" е основано на 31.12.1932 г в дома на художника. Организира сказки, изложби и концерти, чрез които запознава обществеността със своята дейност в период от около 20 години въпреки продължителната икономическа криза, засегнала всички социални дейности. Каранешев се присъединява към инициативата на градската община и дружество "Стара столица" за превръщането на града с оглед неговите забележителности в център на туризъм и отдих. Недялко Каранешев е особено ангажиран по отношение на събиране на исторически документи, някои от които изпраща на изследователи историци като проф. Иван Дуйчев, Йоно Митев, Никола Трайков и други. Съдейства за написване на истории на селата Церова Курия, Арбанаси, Хотница, на гр. Горна Оряховица и други.